กระดานพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ แหล่งท่องเที่ยว ข่าวสารสำคัญ

เครือข่ายแรงงาน-ภาค...
 
Notifications
Clear all

เครือข่ายแรงงาน-ภาคประชาชน จี้รัฐลดค่าไฟ-เลิกผูกขาดสัญญาเอกชน

1 Posts
1 Users
0 Reactions
246 Views
Posts: 150
Admin
Topic starter
(@admin)
Reputable Member
Joined: 3 years ago

วันนี้ (25 เมษายน 2566) เครือข่ายแรงงานหมายรวมไปถึงองค์กรภาคประชาชน ประกอบด้วย สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เครือข่ายไฟฟ้า ประปา ประกอบกับยาเพื่อชาติเพื่อชาติรวมถึงประชาชน (คฟปย.) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) เครือข่ายสลัมสี่ภาค บวกกับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพง ยกเลิก “สัญญาทาสให้เอกชนผูกขาดผลิตไฟฟ้า”

ทั้งนี้ ใจความระบุว่า ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนอันเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ อัตราเงินเฟ้อสูง ราคาสินค้ามีราคาแพง ในขณะที่ค่าจ้าง รายได้ของประชาชน คนทำงานไม่มีการปรับเพิ่ม เกษตรกรราคาผลผลิตตกต่ำซ้ำร้ายต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง หนี้สินเพิ่มพูน ทั้งหนี้สินบุคคล หมายรวมไปถึงหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงเกือบ ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก แทนที่รัฐบาลจะจัดการกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยการลดรายจ่ายของประชาชน แต่รัฐบาลกลับซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการประกาศขึ้นราคาค่าไฟฟ้าค่าเอฟที งวดเดือนมกราคม-เมษายน 2566 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอยู่ในระดับ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย หรือเฉลี่ยรวมที่อัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น (ได้แก่ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการ) อยู่ที่ 154.92 สตางค์ต่อหน่วย หรือเฉลี่ยที่ 5.33 บาทต่อหน่วย ขณะที่ค่าไฟฟ้าในงวดใหม่ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 จะคิดในอัตราเดียวในอัตรา 4.77 บาทต่อหน่วย ก็จะยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างแสนสาหัส

ข้อมูลในเชิงประจักษ์ชัดจากนักวิชาการด้านพลังงานยืนยันชัดเจนว่า เหตุที่ไฟฟ้าราคาที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ต่อไปเหตุเพราะรัฐบาลได้ไปทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนระยะยาว เป็นเวลาถึง 25 ปี รวมทั้งมีการประกันรายได้หมายรวมไปถึงกำไรแม้ว่าในช่วงเวลาใดที่บริษัทเหล่านั้นไม่ผลิตไฟฟ้าก็ตาม หมายรวมไปถึงปัจจุบันการใช้กระแสไฟฟ้าในประเทศทั้งหมด ประมาณ 30,000 เมกกะวัตต์

แต่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 50,000 เมกกะวัตต์ ซึ่งเท่ากับว่าปริมาณไฟฟ้าสำรองมีอย่างเพียงพอ บริษัทผลิตไฟฟ้าก็ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าส่งแก่รัฐ แต่รัฐต้องจ่ายเงินให้แก่กลุ่มทุนผลิตไฟฟ้าเอกชนทุกเดือนประกอบกับค่าใช้จ่ายนี้ รัฐบาลสั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เรียกเก็บจากประชาชนที่เรียกว่า “ค่าพร้อมจ่าย” นั่นหมายความว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าแพงขึ้น แต่รัฐบาลไม่ได้พูดความจริงต่อประชาชน ร่วมกับไม่แก้ไขปัญหาโดยการยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนี้ ซึ่งมองได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนเอกชน แต่ความเดือดร้อน ความทุกข์ยากประชาชนต้องแบกรับ

รวมไปถึงไม่เพียงแค่นั้น กลุ่มทุนพลังงาน กลุ่มทุนผลิตไฟฟ้าเอกชนก็พยายามรุกต่อ นอกเหนือจากการแทรกแซงการผลิตไฟฟ้าของรัฐ คือ ให้ กฟผ.ลดกำลังการผลิต เหลือเพียงร้อยละ 30 ของกำลังการผลิตทั้งหมด แล้วให้ กฟผ.รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากกลุ่มทุนเอกชนในราคาที่แพง เมื่อเอกชนยึดการผลิตไฟฟ้าได้แล้วก็กำลังรุกต่อด้วยการเข้ายึดครองเพื่อควบคุมระบบสายส่ง และก็ระบบควบคุมไฟฟ้า

โดยเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลเรื่องกิจการพลังงานว่าให้เป็นองค์กรอิสระ เพราะเกิดความคล่องตัว แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์ แท้จริงแล้วหมายความว่า ขบวนการยึดครองกิจการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ แปลงสภาพจากกิจการของรัฐให้เป็นของกลุ่มทุนเอกชนเต็มรูปแบบ ซึ่งหากสามารถยึดระบบการผลิต ระบบสายส่ง รวมไปถึงระบบควบคุมไฟฟ้าได้แล้ว ซึ่งก็จะถือได้ว่า ชีวิต ชะตากรรมของประชาชนก็จะตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนเอกชนซึ่งเป้าหมายสูงสุด ก็เท่ากับ กำไร

การที่ไฟฟ้าราคาแพงมิใช่เพียงแค่ประชาชนแต่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการรายย่อย รายใหญ่ โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน การเผาศพ และอื่นๆ ก็จะเดือดร้อนไปด้วย แต่ทั้งหมดราคาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นคนที่แบกรับภาระทุกภาระ ก็คือ ประชาชน สสรท.ประกอบกับเครือข่ายภาคประชาชนไม่อาจทนอยู่กับสภาพการถูกขูดรีดจากกลุ่มทุนพลังงาน กลุ่มทุนไฟฟ้าภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งก่อนหน้านี้และก็รัฐบาลปัจจุบันได้อีกต่อไป

โดยอาจอ้างว่ารัฐบาลชุดก่อนทำไว้ แล้วมาถึงรัฐบาลนี้แล้วปล่อยไป โดยไม่มีการแก้ไข เหตุผลเหล่านั้นไม่อาจรับฟังได้ เพราะหน้าที่รัฐบาล จะเป็นดังเช่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา

1.ให้รัฐบาลหามาตรการ วิธีการลดราคาค่าไฟฟ้าอย่างสมเหตุ สมผล เป็นธรรมแก่ประชาชนทันที โดยไม่มีเงื่อนไข

2.ให้รัฐบาลเจรจายกเลิกสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าจากกลุ่มทุนพลังงาน ไฟฟ้า เอกชนที่ทำให้รัฐเสียเปรียบ ประชาชนเสียหายที่เรียกว่า “สัญญาทาส” โดยเร่งด่วนร่วมด้วยให้ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจา ให้ข้อมูล บวกกับตัดสินใจ

3.สนับสนุน ส่งเสริมทั้งความรู้ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ งบประมาณให้หน่วยงานของรัฐ ประชาชนใช้พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด ลดภาวะโลกร้อน หากประชาชนผลิตได้ใช้ไม่หมด ให้รัฐรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม

4.เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รัฐบาลต้องสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตทั้งหมด

5.ขอให้ยกเลิกนโยบายการแปรรูประบบสายส่ง ร่วมกับระบบควบคุมไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งสร้างโครงข่ายเชื่อมร้อยกับการผลิตไฟฟ้าของประชาชน

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : และอย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ ของเรา ที่เดียว

โปรโมทสินค้า กับเรา พูดคุยเรื่องเที่ยว วันเดียวไปไหนดี

สื่อการสอน

อาหารและโภชนาการ สำหรับผู้สูงอายุ

หัวข้อการเรียนรู้ โภชนาการ สำคัญต่อผู้สูงวัย อย่างไร ปริมาณอาหารที่ผู้สูงอายุ ควรบริโภคต่อวัน หมู่อาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการที่ดี การปฏิบัติตนให้เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง มื่ออาหารแนะนำในแต่ละวัน อาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยง ไตรกลีเซอไรด์ (Trigleceride) กับผู้สูงอายุ คอเลสเตอรอลกับผู้สูงอายุ สูตรอาหารทางสายยาง

บทความน่าสนใจ

Discover the Hidden Gems of Krabi: A Guide to Exploring the Province

Escape to the picturesque province of Krabi and experience the perfect blend of natural beauty

Trips

ศึกชานม เสือพ่นไฟ VS หมีพ่นไฟ ใครชนะ

ศึกชิงเจ้าตลาดรวมทั้งการละเมิดเครื่องหมายการค้ามีอยู่คู่สังคมไทยมาเนิ่นนาน เหมือนกับการเปิดร้านข้าวมันไก่หน้าปากซอย หากขายดี