Tag Archives: อาหาร

อาหารและโภชนาการ สำหรับผู้สูงอายุ

เป็นคนแก่ที่มีความสุข

หัวข้อการเรียนรู้ โภชนาการ สำคัญต่อผู้สูงวัย อย่างไร ปริมาณอาหารที่ผู้สูงอายุ ควรบริโภคต่อวัน หมู่อาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการที่ดี การปฏิบัติตนให้เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง มื่ออาหารแนะนำในแต่ละวัน อาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยง ไตรกลีเซอไรด์ (Trigleceride) กับผู้สูงอายุ คอเลสเตอรอลกับผู้สูงอายุ สูตรอาหารทางสายยาง ชนิดปั่น ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วหรือยัง? นักวิชาการบอกว่า ประเทศไทย มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 10% มาตั้งแต่ปี 2548 และเพิ่มขึ้นทุกปี และมีหลายฝ่าย คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี 2564 และจะเข้าสู่ในระดับสุดยอดในปี 2574 คือ จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 28-30% ของประชากรทั้งหมด จากข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรไทยและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล บอกไว้ว่า ตอนนี้ทั่วโลกมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 1,000 ล้านคน จากประชากรทั้งหมดประมาณ 8,000 ล้านคน แต่ใน 10 ประเทศของอาเซียน พบว่า กลายเป็นภูมิภาคของ สังคมผู้สูงอายุ ไปแล้ว