แหล่งเที่ยวเชิงเกษต...
 
Notifications
Clear all

แหล่งเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทย ที่ไหนบ้างมีเเจกพันธุ์ไม้ ขายสินค้าเกษตรราคาถูก


ไกด์นำเที่ยว
Posts: 102
Admin
Topic starter
(@admin)
Joined: 1 year ago

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจส่งความสุขปีใหม่ มอบให้ประชาชน ปี 65 ผ่าน 2 โครงการ เท่ากับ เปิดสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน

นั่นถือได้ว่าในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์ ได้กล่าวว่า กระทรวงเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์พร้อมใจส่งสุขปีใหม่ ปี 2565 มอบให้เกษตรกรรวมไปถึงประชาชน ประกอบด้วย 2 โครงการ เท่ากับ

 1. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์
 2. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์

นั่นถือได้ว่าจะมีกิจกรรมย่อย เท่ากับ เปิดสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล เป้าหมายประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56,666 คนประกอบด้วย การเปิดศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดสถานที่ให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้า เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ชมสวนดอกไม้ รวมไปถึงทุ่งทานตะวัน พร้อมลดค่าบริการเข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จ.สระบุรี รวมไปถึงเปิดพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเข้าชม รวมไปถึงกิจกรรมฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร รวมไปถึงเส้นทางสืบสาน รักษาต่อยอด Wisdom Farm

พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมไปถึงศูนย์วิจัยรวมไปถึงพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ประชาชนเข้าชมฟรี เปิดสถานที่ศูนย์วิจัยการเกษตรให้เที่ยวชม จำนวน 12 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ จำนวน 6 แห่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 95 แห่งเป็นต้น

อีกทั้งยังเปิดสถานที่ราชการ รับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล รวมไปถึงแจกพันธุ์ไม้ เป้าหมายประชาชนรวมไปถึงเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 116,450 คนประกอบด้วย โดยมีสถานที่ ดังนึ้

เเจกพันธุ์ไม้ ขายสินค้าราคาถูก แล้วเจอกันที่แหล่งเที่ยวเชิงเกษตรในจ.

 • จุดบริการศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง (จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่รวมไปถึงสกลนคร)
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 2 แห่ง (จ.พัทลุงรวมไปถึงลำปาง)
 • โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 1 แห่ง (จ.ชุมพร)
 • โครงการส่งน้ำรวมไปถึงบำรุงรักษา 6 แห่ง (จ.ลำปาง (2 แห่ง) กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ รวมไปถึงสุพรรณบุรี) อ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง (จ.ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สุรินทร์ นครนายก (3 แห่ง) ระยอง อุบลราชธานีรวมไปถึงระนอง)
 • โครงการชลประทาน 3 แห่ง (จ.นครศรีธรรมราช (2 แห่ง) รวมไปถึงบึงกาฬ)
 • ศูนย์วิจัยรวมไปถึงพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่ง (จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุดรธานี หนองคาย นครพนม ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี สมุทรปราการ ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุพรรณบุรี น่าน รวมไปถึงลำพูน)
 • สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปากช่อง คทช. จำกัด จ.นครราชสีมา
 • ศูนย์วิจัยรวมไปถึงพัฒนาอาหารสัตว์ 2 แห่ง (จ.ยโสธรรวมไปถึงหนองคาย) รวมไปถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย จ.น่าน
 • สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรุงเทพมหานคร สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขต 4 แห่ง (จ.ขอนแก่น อุบลราชธานี จันทบุรี รวมไปถึงชัยนาท)
 • ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน 2 แห่ง (จ.เชียงราย 2 แห่ง)
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่ 2 แห่ง (จ.ขอนแก่น รวมไปถึงสุพรรณบุรี) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง 2 แห่ง (จ.เชียงใหม่ 2 แห่ง) – ศูนย์วิจัยพืชสวน 4 แห่ง (จ.ชุมพร ยะลา ศรีสะเกษ รวมไปถึงตรัง)
 • ศูนย์วิจัยรวมไปถึงพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 2 แห่ง (จ.พิษณุโลก รวมไปถึงเชียงใหม่)
 • ศูนย์วิจัยรวมไปถึงพัฒนาการเกษตรที่สูงจ.เชียงราย ศูนย์วิจัยรวมไปถึงพัฒนาการเกษตร 22 แห่ง (จ.แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิจิตร หนองคาย เพชรบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี แพร่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี รวมไปถึงตรัง)
 • ศูนย์วิจัยรวมไปถึงพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจ.ขอนแก่น (2 แห่ง)
 • ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันจ.กระบี่ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.ศรีสะเกษ
 • ศูนย์ส่งเสริมรวมไปถึงพัฒนาอาชีพการเกษตร 3 แห่ง (จ.กระบี่ เชียงใหม่ รวมไปถึงจันทบุรี)
 • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจ.เชียงใหม่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง (จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี รวมไปถึงอุดรธานี)
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (MILK LAND 2) จ.สระบุรี รวมไปถึงสำนักงาน อ.ส.ค. ภาค 4 แห่ง (จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย เชียงใหม่ รวมไปถึงขอนแก่น)
 • สถานีเรดาร์ฝนหลวง 5 แห่ง (จ.เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ชลบุรี รวมไปถึงสุราษฎร์ธานี)
 • ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

เป้าหมายประชาชนรวมไปถึงเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 1,445,969 คนจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน รวมไปถึงเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่าง ๆ

เช่น การจัดจำหน่ายสินค้ารวมไปถึงผลิตภัณฑ์เกษตรราคาพิเศษ อาทิ สินค้าปศุสัตว์ ประมง พืช ผัก รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ กาแฟพรีเมี่ยม มะคาเดเมียนัทอบเกลือ รวมไปถึงน้ำผลไม้จาโบติกาบา พร้อมทั้งมีการจำหน่ายชุดของขวัญด้วยสินค้าจากงานวิจัย (นวัตกรรมอาหาร รวมไปถึงนวัตกรรมสุขภาพรวมไปถึงความงาม) อาทิ เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก คอลลาเจนสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ เซรั่มจากสารสกัดดอกไม้เหลือง รวมไปถึงชุดบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดจากข้าวหอมมะลิแดง รวมไปถึงจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ จากเกษตรกรรวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บริการ ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงาน (ในพื้นที่ส่วนกลาง รวมไปถึงภูมิภาค) รวมไปถึงจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เช่น www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com www.ortorkor.com www.dgtfarm.com www.coopshopth.com เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรรวมไปถึงประชาชนจะได้รับประโยชน์รวมไปถึงความสุขจากโครงการดังกล่าวไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่เกษตรกรในปีหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Share: