1 Day Night Review ห้องพัก ท่องเที่ยว รีวิว ที่พักราคาถูก แนะนำห้องพักทั่วไทย ห้องพักราคาประหยัด

17Nov/14Off


เที่ยว ตลาดน้ำเค็ม ที่ พังงา

หลังจากพังงาได้เปิดตัวตลาดวังหม้อแกงเก่า เปลี่ยนชื่อเป็น ตลาดน้ำเค็ม รองรับการท่องเที่ยวไปแล้วเมื่อปีก่อนนั้น ซึ่งในครั้งนั้น นายชิงชัย เพชรพิรุณ เกษตรจังหวัดพังงา ในขณะนั้นกล่าวไว้ว่า จากคำขวัญของจังหวัดทำให้เกิดเป็นแนวคิดที่จะขายความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งมีแหล่งผลิตอาหารมากมาย จนสามารถกลายเป็นครัวอันดามัน โดยการจัดทำตลาดวังหม้อแกง อ.เมือง จ.พังงา ที่มีอยู่เดิม ให้กลายเป็นตลาดน้ำเค็มพังงา ขยายเส้นทาง มีลานจอดรถ บริการครบวงจร รองรับการท่องเที่ยวในอนาคตจากการเลียนแบบตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้งสองจังหวัด พ่อค้าแม่ค้าจะนำสินค้าลงเรือแล้วพายขายนักท่องเที่ยว

ตลาดน้ำคลองน้ำเค็ม ตลาดคลองพังงา มีแต่น้ำเค็ม

แต่ตลาดน้ำเค็ม จังหวัดพังงา เป็นตลาดแห่งแรกที่จะได้กินอาหารทะเล ปลอดสารพิษ อาหารสด รสชาตดี มีคุณภาพ พร้อมสินค้าจากกลุ่มชุมชนต่างๆในพื้นที่วางจำหน่าย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติ อู่ต่อเรือ ชมถ้ำลอด ปูมดแดง ปูไข่ ชมป่าชายเลนที่มีพืชพันธ์ไม้ที่สมบูรณ์ อาทิ จิกทะเล โกงกาง เป็นต้น ทั้งยังฟื้นฟูให้เป็นแหล่งของพันธ์ปลาตีน ที่จะหาดูได้ยากต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ยังจัดให้มีโฮมสเตย์เป็นที่พัก และ สปารูปแบบต่างๆ ไว้บริการอีกด้วย

ตลาดน้ำคลองน้ำเค็ม พังงา ตลาดน้ำเค็ม

เกษตรจังหวัดพังงายังได้บอกเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดสร้างตลาดน้ำเค็มนั้น ใช้งบกลุ่มจังหวัด งบประมาณปี พ.ศ.2554 ประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯวางแผนตลาดน้ำเค็ม โดยเกษตรจังหวัดเป็นประธาน ได้ปรับงบประมาณ ประจำปี 2553 ที่ได้รับงบส่งเสริมเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ปี 2555 ซึ่งเกษตรจังหวัดพังงา ได้รับงบมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเกษตร ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย ที่อำเภอนบปริง จำนวน 56 ล้านบาท นำงบส่วนหนึ่ง จัดสร้างในระยะแรกก่อน ซึ่งคาดว่าตลาดน้ำเค็มจะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2555

ตลาดน้ำคลองน้ำเค็ม พังงา ตลาดน้ำเค็ม

ในปัจจุบันนี้ การก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มเติมได้แล้วเสร็จไปมากแล้วสำหรับ ตลาดน้ำคลองน้ำเค็ม ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับ ตลาดน้ำคลองน้ำเค็ม พังงา

Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

No trackbacks yet.
Warning: require_once(/home/daynight/domains/1daynight.com/public_html/70b6db601885f7dab2f6ada05b78aef7d789d8fb/promo.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/daynight/domains/1daynight.com/public_html/review/wp-content/themes/lightword/footer.php on line 3

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/daynight/domains/1daynight.com/public_html/70b6db601885f7dab2f6ada05b78aef7d789d8fb/promo.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/daynight/domains/1daynight.com/public_html/review/wp-content/themes/lightword/footer.php on line 3